foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Bine ați venit pe site-ul nostru!Mai multe detalii...

Şcoala Gimnazială ”Mihai David” Negreşti

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI DAVID”

        Pentru oferta în format pdf, apăsați aici.

Școala pregătește tineretul pentru zbor...
                                    (Vasile Ghica)

 

Adresa: Strada Unirii, nr.8, județ Vaslui, oraș Negrești

Telefon/Fax: 0235/457286; 0235/457680

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Website: www.scmd.ro

 

 

Anul înființării 1959

 Forma de învățământ: de zi

 


1.     Niveluri de formare

 I.                   Primar și gimnazial

 Resurse umane

   Efectivul de elevi în anul școlar 2019-2020 este de 781: 400 la primar, (din care 12 elevi la a doua șansă), 381 gimnazial.

 Personalul de conducere :

   Director – Prof. Frățiman Vlăduț

  Director adjunct – Prof. Manea Daniela

 Personal didactic de predare :

14 profesori pentru învățământ primar dintre care 14 sunt titulari:

10 profesori pentru învățământ primar au gradul didactic I;

 2 profesori pentru învățământ primar au gradul didactic II;

 1 profesor pentru învățământ primar are gradul didactic definitiv în învățământ;

1 profesor învățământ primar debutant.

4 învățători dintre care 3 sunt titulari, 1 este pensionar:

3 învățători au gradul didactic I;

1 învățător are gradul didactic definitiv.

      

            26 profesori pentru ciclul gimnazial, toți calificați, dintre care 22 sunt titulari.

 17 profesori au gradul didactic I:

 4 profesori au gradul didactic II;

 3 profesori au gradul definitiv în învățământ;

 2 profesori sunt debutanți.

 

      Din aria curriculară Limbă și comunicare fac parte: 3 profesori de limba româna, 2 profesori de limba engleză, 2 profesori de limba franceză, 1 profesor de limba latină.

 

       Din aria curriculară Matematică și științe fac parte: 3 profesori de matematică, 2 profesori de fizică, 1 profesor de chimie, 1 profesor de biologie.

 

      Din aria curriculară Om și societate fac parte: 1 profesor de geografie, 1 profesor de istorie, 1 profesor de educație civică, 2 profesori de religie.

      Din aria curriculară Arte fac parte: 1 profesori de educație plastică și 1 profesor de educație muzicală, 1 profesor de educație tehnologică, 1 profesor de informatică

 

      Din aria curriculară Educație fizică și sport fac parte: 3 profesori de educație fizică.

 

Personal didactic auxiliar

   1 secretar cu studii superioare

   1 administrator financiar cu studii superioare

   1 administrator de patrimoniu cu studii superioare

   1 bibliotecar cu studii medii

   1 informatician cu ½ de normă cu studii superioare

 Personal nedidatic

   4 îngrijitoare

   1 fochist calificat

 II.  Resurse materiale

 Clădirea, construită în anul 1961, a fost igienizată în fiecare an. Au fost amenajate o bibliotecă și o sală de sport dintr-o sală de clasă. În școală există:

 A. -16 săli de clasă

 -          3 laboratoare ( fizică, chimie, biologie)

 -          1 cabinet informatică cu 20 calculatoare și conexiune la internet.

 -          1 biblioteca cu peste 11000 de volume

 -          Cabinet medical

 -          Cabinet de psihologie

 -          Cancelarie, spații administrative, toalete modernizate.

 -          2 săli de sport

 -          Un teren de sport

 

      În unitatea noastră școlară există programul “ A doua șansă”

      Școala dispune de încălzire proprie, de iluminat natural și artificial, apă curentă.

       Școala dispune de autorizație sanitară de funcționare .

 B. Sălile de clasă au mobilier adecvat segmentului de vârstă respectiv ( pentru clasele pregătitoare și pentru celelalte clase), videoproiectoare, ecran și calculatoare destinate unui proces instructiv-educativ modern, table ecologice și internet, sistem de supraveghere audio-video.

 

III. Program de funcționare:

Ciclul primar: 0800 - 1145

Ciclul gimnazial:

schimbul I: 0800 - 1350

schimbul II: 1300 - 1850

 

 3.             OFERTA CURRICULARĂ

 În acest an școlar funcționează în școală 18 clase primare și 1 clasă ”A doua șansă” si 14 clase gimnaziale după cum urmează:

   4 clase pregătitoare

   4 clase I

   3 clase II

   3 clase III

   4 clase IV

   4 clase a V-a

   3 clase a VI-a

   3 clase a VII-a

   4 clase a VIII-a

 Oferta curriculară urmărește în anul școlar 2019-2020 să folosească cu randament maxim resursele umane, materiale, în scopul de a răspunde nevoilor și intereselor elevilor noștri, pentru o mai bună integrare socială, o valorizare a aptitudinilor acestora.

 Datorită renumelui școlii dobândit ca urmare a participării elevilor noștri de-a lungul anilor la concursurile școlare, precum: Comper, olimpiada de limbă și comunicare, olimpiadele de limbă

 engleză, biologie, chimie, istorie, olimpiada de geografie, concursul Terra, elevii și părinții au ales, la propunerea Consiliului pentru Curriculum, opționale și extinderi aparținând ariilor curriculare Limbă și comunicare și Om și societate și Arte.

 Celelalte opționale răspund cerințelor educației moderne care presupune capacitatea elevilor de a se adapta ca adulți la o o societate multiculturală, tolerantă și cu o dinamică permanentă.

 

LISTA OPȚIONALELOR OFERITE DE ȘCOALĂ PENTRU ACEST AN ȘCOLAR

 Lista opționalelor care se vor desfășura în acest an:

          ”Credință în lectură” – cls. a V-a A

         ”Credință în lectură” – cls. a V-a B

         ”Lectura ca abilitate de viață” – cls. a V-a C

         ”Natura în cuvinte și culori” – cls. a V-a D

         ”Lectura ca abilitate de viață” – cls. a VI-a A

         ”Istoria jocurilor olimpice” – cls. a VI-a B

         ”Educație pentru sănătate” – cls. a VI-a C

         ”Educație pentru șah” – cls. a VII-a A

         ”Hazarduri naturale și antropogene” – cls. a VII-a B

         ”Credință în lectură” – cls. a VII-a C

         ”Utilizare P.C.” – cls. a VIII-a A

         ”Utilizare P.C.” – cls. a VIII-a B

         ”Utilizare P.C.” – cls. a VIII-a C

         ”Utilizare P.C.” – cls. a VIII-a D

 

Metodologia de selecție

 1.      Stabilirea criteriilor de selecție pentru întocmirea CDȘ în Consiliul de Administrație al școlii.

2.      Stabilirea opționalelor în cadrul ședințelor de catedră și analizarea lor de către

 Consiliul pentru Curriculum.

 3.      Prezentarea CDȘ-urilor în cadrul Consiliului Profesoral.

 4.      Prezentarea programelor spre avizare inspectorului de specialitate.

 5.      Avizarea de către ISMB a ofertei curriculare a școlii.

 6.      Promovarea ofertei în școală și comunitate.

 

Modalități de evaluare

       Probe scrise;

       Probe orale;

       Probe practice;

       Referate;

       Eseuri;

       Proiecte;

       Portofolii;

       Expoziții tematice;

       Prezentări în power-point.

 

 ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE

   Cursuri de karate

   Cursuri de dans

   Tabere tematice

   Excursii tematice

   Vizionarea de spectacole pentru copii, teatru de păpuși, circ

    Vizite la diverse case memoriale

    Organizarea de serbări școlare

   Activități dedicate cinstirii marilor evenimente istorice

   Organizarea Zilei școlii

   Organizarea Zilei Porților deschise